Üyelik.

ÜYELİK BİLDİRGESİ

KD Üyeleri iş yaşamlarında onurlu ve dürüst davranış kurallarına bağlı kalırlar. Bu çerçevede KD üyeleri;

Ticari faaliyetleri ve sundukları hizmet ve ürünleri ile başkalarına bilerek zarar vermezler.

Yanıltıcı açıklama ve tanıtım yaparak aldatıcı davranışlarda bulunmazlar.

Kullandıkları ürün ve sundukları hizmetlerin sorumluluğunu taşıyarak, bu ürün ve hizmetlerin kullanılmasından kaynaklanan zararların giderilmesi için gereğini yapmaktan kaçınmazlar.

YASALAR

Yasaların öngördüğü tüm yükümlülükleri yerine getirirler.

Yetkili mercilere yanıltıcı bilgi vermezler.

Yasadışı ya da suç oluşturacak faaliyetlere girmezler.

İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yöntemlere başvurmazlar.

Haksız rekabet doğuracak çalışmalar içerisine girmezler. Mesleğinin ve meslektaşlarının saygınlığına zarara verecek söylem ve davranışlar içine giremezler.

ÇALIŞANLAR

Çalışanlarıyla olan ilişkilerinde; dürüstlük, eşitlik, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama, kişiliklerine saygı duyma, yasalara aykırı işlem yapmaya zorlamama, kişisel gelişimlerine katkıda bulunma temel ilkelerine uyarlar.

Çalışanların haklarıyla ilgili olarak ırk, renk, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep, yaş ve bedensel engeller ve cinsiyete dayanan ayrımcılık yapmazlar.

Fırsat eşitliği sağlayan tüm yasa ve yasal düzenlemelere bağlı kalırlar.

Çalışanlarla ilgili bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar.

Yasaların ve rekabetin getirdiği kısıtlamalara uymak kaydıyla, karar ve bilgi paylaşımında bulunurlar.

Çalışanların tavsiye, görüş ve şikayetlerini dinleyerek değerlendirirler.

EĞİTİM

Saç tasarım sanatının ve sektörün insan kaynağının gelişimi için gerekli olan her türlü bilgiyi meslektaşları ve çalışanlarıyla paylaşmaktan çekinmezler.

Mesleğinin her türlü gelişimi için eğitim faaliyetleri içerisinde etkin bir şekilde yer alarak örnek teşkil ederler.

Çalışanları mesleki gelişmelerine katkı sağlayacak bilgi ve becerileri edinmeleri için teşvik ederler.

Meslek geleneklerinin gelişmesine, uygulamasına ve yaygınlaşmasına gayret ederler.

Kendisinin ve çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimi için gerekli zamanı ayırmaktan kaçınmazlar.

ÇEVRE

Faaliyetlerinden dolayı doğanın ve çevrenin zarar görmemesine özen gösterirler. Çevreyle ilgili bütün yasal düzenlemelere uyarlar.

YAPTIRIM

Derneğin Üyeleri Yönetim Kurulu’nca saptanmış olan ve yukarıda belirtilen “Üyelik Bildirgesi”ne uymayı taahhüt ederler.

Bu ilke ve kurallara aykırı davranan üyeler hakkında, üyeler doğrudan Yönetim Kurulu’na başvurur. Yönetim Kurulu bu başvuruları uygun gördüğü takdirde kesin kararını verir.

[Tüzük Madde 8 :Üyelikten Çıkarılma]

ÜYELİK BAŞVURU FORMU

ÜYELİK SÜRECİ

1-Başvurunuz derneğe ulaştıktan sonra aranacak ve süreçler hakkında bilgilendirileceksiniz.

2-Üyelik başvurunuz yönetim kurulunca onaylandıktan sonra üyelik giriş ve yıllık aidatlarını ödemeniz beklenecektir.

3-Tüm aşamalar tamamlandıktan sonra üyeliğiniz aktif hale gelecek ve dernekte gönüllü olarak görev alabileceksiniz.

KİMLER ÜYE OLABİLİR?

Dernek tüzüğünün 5.maddesince:

a.Fiil ehliyetine sahip

b.18 yaşını bitirmiş

c.En az 2 dernek üyesince tavsiye edilmiş olmak

d. Kuaförlük diplomasına sahip kuaför olmak veya kuaförlük sektöründe hizmet etmek şartıyla üye olunabilir.

 

Yukarıdaki maddelere haiz olanlar; Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve üyelik için Dernekler Mevzuatının öngördüğü koşulları taşıyanlar bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

 

Üyelik bedelleri ve bağışlarınız için hesap numaramız:
YapıKredi Bankası Ulus Şubesi Kuaförler Derneği Hesap No:626-71105467

IBAN: TR860006701000000071105467

NEDEN ÜYE OLMALISINIZ?

1984 Yılından bu yana Kuaförler Derneği, kuaförlüğün gelişimi ve saygınlığı için gönüldaşlık ilkesiyle çaba harcamakta; ticaret veya esnaf odalarına kayıtlı olsun ya da olmasın; çalışan kuaförler dahil tüm meslektaşlarını kucaklamaktadır.

SİZ de mesleğinizin geleceği ve saygınlığı için katkı sağlayabileceğinize inanıyorsanız üyelik için başvurabilir ve gönüllü çalışmaların içinde yer alabilir, desteklemek için güvenli bağış sayfamızdan bağış yapabilirsiniz.

ARA