Üyelik Başvuru Süreci

1

Başvurunuz derneğe ulaştıktan sonra aranacak ve süreçler hakkında bilgilendirileceksiniz.

2

Üyelik başvurunuz yönetim kurulunca onaylandıktan sonra üyelik giriş ve yıllık aidatlarını ödemeniz beklenecektir.

3

Tüm aşamalar tamamlandıktan sonra üyeliğiniz aktif hale gelecek ve dernekte gönüllü olarak görev alabileceksiniz.

Kimler Üye Olabilir?

Dernek tüzüğünün 5.maddesince:

     a. Fiil ehliyetine sahip

     b. 18 yaşını bitirmiş

     c. En az 2 dernek üyesince tavsiye edilmiş olmak

     d. Kuaförlük diplomasına sahip kuaför olmak veya kuaförlük sektöründe hizmet etmek şartıyla üye olunabilir.


Yukarıdaki maddelere haiz olanlar; Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve üyelik için Dernekler Mevzuatının öngördüğü koşulları taşıyanlar bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Üyelik bedelleri ve bağışlarınız için hesap numaramız:

YapıKredi Bankası
Ulus Şubesi

Kuaförler Derneği

Hesap No:
626-71105467

IBAN:
TR860006701000000071105467Üyelik Bildirgesi

Yasalar


Yasaların öngördüğü tüm yükümlülükleri yerine getirirler.


Yetkili mercilere yanıltıcı bilgi vermezler.


Yasadışı ya da suç oluşturacak faaliyetlere girmezler.


İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yöntemlere başvurmazlar.


Haksız rekabet doğuracak çalışmalar içerisine girmezler. Mesleğinin ve meslektaşlarının saygınlığına zarara verecek söylem ve davranışlar içine giremezler.

Çalışanlar


Çalışanlarıyla olan ilişkilerinde; dürüstlük, eşitlik, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama, kişiliklerine saygı duyma, yasalara aykırı işlem yapmaya zorlamama, kişisel gelişimlerine katkıda bulunma temel ilkelerine uyarlar.


Çalışanların haklarıyla ilgili olarak ırk, renk, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep, yaş ve bedensel engeller ve cinsiyete dayanan ayrımcılık yapmazlar.


Fırsat eşitliği sağlayan tüm yasa ve yasal düzenlemelere bağlı kalırlar.


Çalışanlarla ilgili bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar.


Yasaların ve rekabetin getirdiği kısıtlamalara uymak kaydıyla, karar ve bilgi paylaşımında bulunurlar.


Çalışanların tavsiye, görüş ve şikayetlerini dinleyerek değerlendirirler.

Eğitim


Saç tasarım sanatının ve sektörün insan kaynağının gelişimi için gerekli olan her türlü bilgiyi meslektaşları ve çalışanlarıyla paylaşmaktan çekinmezler.


Mesleğinin her türlü gelişimi için eğitim faaliyetleri içerisinde etkin bir şekilde yer alarak örnek teşkil ederler.


Çalışanları mesleki gelişmelerine katkı sağlayacak bilgi ve becerileri edinmeleri için teşvik ederler.


Meslek geleneklerinin gelişmesine, uygulamasına ve yaygınlaşmasına gayret ederler.


Kendisinin ve çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimi için gerekli zamanı ayırmaktan kaçınmazlar.

Çevre


Faaliyetlerinden dolayı doğanın ve çevrenin zarar görmemesine özen gösterirler. Çevreyle ilgili bütün yasal düzenlemelere uyarlar.

Yaptırım


Derneğin Üyeleri Yönetim Kurulu’nca saptanmış olan ve yukarıda belirtilen “Üyelik Bildirgesi”ne uymayı taahhüt ederler.


Bu ilke ve kurallara aykırı davranan üyeler hakkında, üyeler doğrudan Yönetim Kurulu’na başvurur. Yönetim Kurulu bu başvuruları uygun gördüğü takdirde kesin kararını verir.


[Tüzük Madde 8 :Üyelikten Çıkarılma]

Mesleğinizin geleceğine ve saygınlığına katkı sağlamak istiyorsanız

Gönüllü çalışmaların içinde yer almak ve desteklemek için

Mesleğinizin geleceğine ve saygınlığına katkı sağlamak istiyorsanız

Gönüllü çalışmaların içinde yer almak ve desteklemek için